Toyota Concept-i รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มากับระบบ AI ชื่อ “Yui”

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในอนาคต อาจจะไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่พาผู้โดยสารไป
จุดหมายปลายทางเท่านั้น เพราะมันอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้ด้วย โดยที่
Toyota ได้นำรถยนต์ต้นแบบชื่อว่า Concept-i มาจัดแสดง ซึ่งมีจุดเด่นกับปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligent) ที่สื่อสารกับผู้ใช้งานได้

Toyota-Concept-24

Toyota Concept-i เป็นผลงานการออกแบบของ Toyota CALTY Design Research
ที่ตั้งอยู่ในรัฐ California ของประเทศสหรัฐ ภายใต้จุดมุ่งหมายให้จุดประกายจินตนาการ
(แก่ผู้ใช้งาน) หรือ Inspire Their Imagination ดังนั้นการออกแบบทุกสิ่งอย่างจึงดูล้ำ
อนาคตไปมาก ส่วนขนาดของตัวรถจัดอยู่ในขนาด Compact Car

Toyota-Concept-6 Toyota-Concept-43

ผู้ผลิตต้องการให้ Toyota Concept-i มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน จึงติดตั้ง
ปัญญาประดิษฐ์ที่ตั้งชื่อว่า Yui มาให้ ซึ่ง AI รุ่นนี้สามารถประเมินสภาพบรรยากาศที่เป็นอยู่
จากสิ่งรอบข้าง พร้อมกับปรับแสง และเสียงให้เข้ากับบรรยากาศ ณ ตอนนั้น นอกจากนี้
ผู้ใช้งานยังสั่งงานด้วยเสียง ในรูปแบบเดียวกันการพูดคุยทั่วไป เฉกเช่นเดียวกับการสั่ง
การระบบ Siri

Toyota-Concept-42

อุปกรณ์ภายในห้องโดยสารที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คล้ายจอฉาย
Projector ถ่ายถอดภาพด้านนอกห้องโดยสารบริเวณเสาหลังคา เพื่อกำจัดมุมอับที่คนขับ
อาจมองไม่เห็น และยังมีหน้าจอ Head Up Display แบบใหม่ที่ช่วยให้คนขับมองดูข้อมูล
ต่างๆ โดยไม่เสียสมาธิจากถนน ไปในเวลาเดียวกัน

Toyota-Concept-20 Toyota-Concept-21

เนื่องจาก Toyota Concept-i เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ยังสามารถควบคุมได้โดย
มนุษย์อยู่ ตัวรถจึงมีการแสดงข้อมูลแบบ Graphic บริเวณด้านหน้าตัวรถ ให้คนเดินถนน
ทราบว่า ในตอนนี้รถยนต์อยู่ภายใต้การควบคุมของ AI หรือ คนขับ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ
แสดงข้อมูล ติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของตัวถังให้รถยนต์คันที่ขับตามมา รู้ด้วยว่าข้างหน้ามี
เหตุการณ์อะไร

Toyota-Concept-16

ด้วยคุณลักษณะที่กล่าวมา รวมไปถึงหน้าตาที่ล้ำอนาคตเช่นนี้ จึงต้องทำใจว่า Toyota
Concept-i ยังคงเป็นรถยนต์ต้นแบบไปอีกนาน แต่สิ่งที่พอจะคาดหวังได้นั้น คงเป็นแนวคิด
อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะได้รับการพัฒนาจนสามารถนำมาใช้งานได้จริง ในวันที่เทคโนโลยี
รองรับจินตนาการเหล่านี้

Toyota-Concept-5

ที่มา : cnet, carscoops

Credit : HeadLightMag.com